Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

 • Καθαρισμός φίλτρων
 • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

5-Νουκλεοτιδάση

5-NU

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

5’Nucleotidase, Serum

Είδος δείγματος

– Ορός

Απαιτήσεις δείγματος

– Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία πριν από τη συλλογή δείγματος. – Μεταφορά στους 2 – 8°C. Παράγοντες επηρεασμού:
 • Φαρμακευτική αγωγή
 • Συμπληρώματα διατροφής ή/και βότανα
 • Κύηση

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

200 μL
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος μL)

Μέθοδος

Ενζυμική-Κινητική

Εκτέλεση

3 εργάσιμες

Τιμές αναφοράς

< 10 U/L

ΓΕΝΙΚΑ:

 • υψηλές στα νεογνά, μειώνονται στους ενήλικες και αυξάνονται ξανά στους υπερήλικες
 • φυσιολογικά επίπεδα σε όλες τις μορφές της παγκρεατικής νόσου

Κλινικές πληροφορίες

H 5′ Νουκλεοτιδάση είναι ένζυμο μεμβράνης πλάσματος το οποίο αποτελεί ισοένζυμο αλκαλικής φωσφατάσης.
Βρίσκεται στο ηπατικό παρέγχυμα και στα κύτταρα του χοληφόρου πόρου.

Ο έλεγχός της:

 • είναι ειδική για νοσήματα ήπατος και χοληφόρων
 • η εμφάνισή του ενζύμου στον ορό οφείλεται κυρίως σε χολόσταση
 • έχει κλινική σημασία παρόμοια προς αυτή της ALP και της γ-GΤ
 • δεν υπόκειται σε επαγωγή από φάρμακα όπως η ALP και η γ-GT
 • είναι καλύτερος δείκτης από την ALP σε δευτεροπαθείς όγκους και λεμφώματα του ήπατος
 • σε νόσους του σκελετικού συστήματος δεν αυξάνεται, ή αυξάνεται ελάχιστα
 • βοηθά στη διαφορική διάγνωση των αυξήσεων της ALP λόγω νοσημάτων ήπατος, χοληφόρων, και σκελετικής νόσου
 • παρουσιάζει φυσιολογικά επίπεδα σε όλες τις μορφές της παγκρεατικής νόσου

Αυξημένη:
Αλκοολισμός, κίρρωση, χολεστασία προκαλούμενη από φάρμακα (ακεταμινοφαίνη, ασπιρίνη, ναρκωτικά, φαινοθειαζίνες και φαινυτοΐνη), εξωηπατική απόφραξη, κοκκιωματώδης διηθητική νόσος, ηπατική δυσλειτουργία, ηπατική ανεπάρκεια, μεταστάσεις ήπατος, φλεγμονή ρευματοειδούς αρθρίτιδας, δρεπανοκυτταρική αναιμία και χειρουργική επέμβαση.

Μειωμένη:
Ηπατίτιδα.