Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Αδρενοκορτικοτρόπος ορμόνη

ACTH

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Adrenocorticotropic hormone, Plasma EDTA

Είδος δείγματος

Πλάσμα EDTA

Απαιτήσεις δείγματος

Χρησιμοποιήστε μόνο σωληνάρια δειγματοληψίας που έχουν ψυχθεί από πριν. Μετά τη λήψη του αίματος, τοποθετήστε αμέσως τα φιαλίδια σε πάγο. Χρησιμοποιήστε μια ψυχόμενη φυγόκεντρο για το διαχωρισμό του πλάσματος. Μετρήστε τα δείγματα αμέσως ή ψύξτε τα σε θερμοκρασία ‑20 °C.

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25 °C)Ψύξη (2-8 °C)Κατάψυξη (-20 °C)
3 ώρες2 ώρες2 μήνες

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

100 μL
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος μL)

Μέθοδος

ECLIA

Εκτέλεση

Αυθημερόν

Τιμές αναφοράς

Πρωί: 7.2-63.6 pg/ml
Απόγευμα: 5-40 pg/ml

Κλινικές πληροφορίες

N/A