Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Αντιγόνα Ιστοσυμβατότητας για κοιλιοκάκη

ΗLA (DQ2, DQ8, DR4)

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Human Leukocyte Antigens, Major Histocompatibility Complex, MHC class II, Celiac Disease

Είδος δείγματος

Ολικό αίμα EDTA

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

Συντήρηση

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

0 μL

Μέθοδος

PCR και υβριδισμός

Εκτέλεση

Εντός 20 εργάσιμων ημερών

Τιμές αναφοράς

N/A

Κλινικές πληροφορίες

N/A