Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Πληροφορίες

Αντιγόνα Ιστοσυμβατότητας – Τύπος HLA-Β27

HLA-B27

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

HLA-B, Human Leukocyte Antigens, Major Histocompatibility Complex, MHC class I

Είδος δείγματος

Ολικό αίμα EDTA

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

Συντήρηση

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

2 mL

Μέθοδος

PCR-SSP

Εκτέλεση

Εντός 4 εργάσιμων ημερών

Τιμές αναφοράς

Αρνητικό