Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgG

αCL IgG

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Cardiolipin Antibodies, IgG, Serum

Είδος δείγματος

Ορός

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

200 μL
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος μL)

Μέθοδος

CLIA

Εκτέλεση

Αυθημερόν

Τιμές αναφοράς

Εργαστήρια LABNET Αθηνών

ΑποτέλεσμαΕύρος τιμών (GPLU/mL)
Αρνητικά<10
Αμφίβολα10-20
Θετικά>20

 


Εργαστήρια LABNET Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Ιωαννίνων

ΑποτέλεσμαΕύρος τιμών (GPLU/mL)
Αρνητικά<20
Χαμηλά θετικά20-39.9
Μετρίως θετικά40-79.9
Υψηλά θετικά>80

Κλινικές πληροφορίες

N/A