Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgM

αCL IgM

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Cardiolipin Antibodies, IgM, Serum

Είδος δείγματος

Ορός

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

200 μL
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος μL)

Μέθοδος

CLIA

Εκτέλεση

Αυθημερόν

Τιμές αναφοράς

Εργαστήρια LABNET Αθηνών

Αρνητικά: <10.0 ΜPLU/mL
Υψηλά θετικά: >10.0 ΜPLU/mL

Εργαστήρια LABNET Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Ιωαννίνων

ΑποτέλεσμαΕύρος τιμών (ΜPLU/mL)
Αρνητικά<13.0
Αμφίβολα13.0-14.9
Χαμηλά θετικά15.0-39.9
Μετρίως θετικά40.0-79.9
Υψηλά θετικά>80.0

Κλινικές πληροφορίες

N/A