Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα IgG

AMA

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Mitochondrial Antibodies, Serum

Είδος δείγματος

Ορός

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

300 μL

Μέθοδος

ELISA

Εκτέλεση

1 εργάσιμη

Τιμές αναφοράς

Εργαστήρια LABNET Αθηνών
Αρνητικό: < 1/40 AU/ml
Θετικό: ≥1/40 AU/ml

Εργαστήρια LABNET Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Ιωαννίνων
Αρνητικό: < 10.0 AU/ml
Θετικό: ≥ 10.0 AU/ml

Κλινικές πληροφορίες

N/A