Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Αθηρωματικός Δείκτης

ΑΘΗΡ-ΔΕΙΚΤ

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Atherogenic Index, Serum

Είδος δείγματος

Ορός

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

10 μL
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος μL)

Μέθοδος

Υπολογιστική

Μπορεί να υπολογιστεί με δύο τρόπους:

  • διαιρώντας τη συνολική χοληστερίνη με την HDL
  • υπολογίζοντας την αναλογία LDL και HDL

Εκτέλεση

Αυθημερόν

Τιμές αναφοράς

<5

Κλινικές πληροφορίες

  • αφορά στα επίπεδα χοληστερίνης που υπάρχουν στον οργανισμό
  • είναι χρήσιμος για την αξιολόγηση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων