Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών

LDL

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Low-Density Lipoprotein Cholesterole

Είδος δείγματος

Ορός

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

5 μL
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος μL)

Μέθοδος

Ενζυμική-χρωματομετρική

Εκτέλεση

Αυθημερόν

Τιμές αναφοράς

Ομάδα
Εύρος τιμών (mg/dL)
< 19 ετών< 110
> 19 ετώνΧαμηλού κινδύνου< 116
Μέτριου κινδύνου< 100
Υψηλού κινδύνου< 70
Πολύ υψηλού κινδύνου< 55

Κλινικές πληροφορίες

N/A