Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Δραστικότητα Ηπαρίνης

Anti-Xa

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Heparin Anti-Xa, Plasma Citrate

Είδος δείγματος

Πλάσμα Κιτρικά

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)
4 ώρες

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

300 μL
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος μL)

Μέθοδος

Χρωματομετρική

Εκτέλεση

Αυθημερόν

Τιμές αναφοράς

ΗπαρίνηΕύρος τιμών (U/mL)
U.F.Hθεραπεία0.3-0.6
L.M.W.Hπρόληψη0.1-0.4
θεραπεία 12h0.6-1.0
θεραπεία 24h1.0-2.0

Το θεραπευτικό εύρος αφορά μετρήσεις σε δείγμα αίματος που έχει ληφθεί 4 h μετά τη χορήγηση του φαρμάκου.

Κλινικές πληροφορίες

N/A