Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Ελεύθερες ελαφρές κ-αλυσίδες ορού

κ-Αλυσ Ελεύθερη, FLC

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Immunoglobulin, Free Light Kappa Chains, Serum

Είδος δείγματος

Ορός

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

50 μL
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος μL)

Μέθοδος

Θολοσιμετρική

Εκτέλεση

2 εργάσιμες

Τιμές αναφοράς

1.41 – 8.29 mg/L

Κλινικές πληροφορίες

Ο ποσοτικός προσδιορισμός των κ και λ ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων στον ορό θεωρείται πιο ευαίσθητη μέθοδος από την ανοσοκαθήλωση για την ανίχνευση των μονοκλωνικών ελεύθερων κλασμάτων (FLC). Έτσι, για παράδειγμα σε ορισμένους ασθενείς με μη εκκριτικό μυέλωμα (NSMM), αμυλοείδωση (AL) ή νόσου της εναπόθεσης των ελαφρών αλυσίδων LCDD, η δοκιμασία μπορεί να παρέχει διάγνωση μονοκλωνικότητας όταν η IF είναι αρνητική. Επιπλέον, ο ποσοτικός προσδιορισμός της FLC έχει συσχετιστεί με την πορεία της νόσου σε ασθενείς με NSMM και AL.