Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Φεριτίνη

FERR

Σκοπός

Αποτελεί μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) που χρησιμοποιείται για τον ποσοτικό προσδιορισμό της φεριτίνης σε ανθρώπινο ορό.

Κατηγορία εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Ferritin

Είδος δείγματος

Ορός

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-10°C)
7 ημέρες12 μήνες

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

170 μL
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος μL)

Μέθοδος

CMIA

Εκτέλεση

Αυθημερόν

Τιμές αναφοράς

Ηλικιακές ομάδεςΕύρος τιμών (ng/ml)
Άνδρες>15 ετών20-300
Γυναίκες7-200
Παιδιά0 ημερών-1 μηνών25-200
1 μηνών-2 μηνών200-600
2 μηνών-6 μηνών50-200
6 μηνών-15 ετών7-140

Κλινικές πληροφορίες

Η ύπαρξη ευαίσθητων μεθόδων μέτρησης της φεριτίνης ορού έχει προάγει σημαντικά τη δυνατότητα ανίχνευσης σιδηροπενίας ή υπερσιδήρωσης. Επιπλέον, η συνδυασμένη χρήση των επιπέδων της φεριτίνης ορού και του μέσου όγκου ερυθρών (MCV) έχει καταστήσει δυνατή τη διάκριση μεταξύ σιδηροπενίας, στίγματος της β-θαλασσαιμίας και φυσιολογικής κατάστασης, σε πολύ υψηλό επίπεδο ορθότητας.