Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης

ΗΛΕΚ-ΑΙΜΟΣΦ_ΝΕΑ

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Hemoglobin Electrophoresis, Whole Blood

Είδος δείγματος

Ολικό αίμα EDTA

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)
7 ημέρες

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

1000 μL

Μέθοδος

Ηλεκτροφόρηση

Εκτέλεση

Αυθημερόν

Τιμές αναφοράς

ΑιμοσφαιρίνηΕύρος τιμών (%)
HBA94.3-98.5
HBA21.9-3.2
HBF0-2.2

Κλινικές πληροφορίες

N/A