Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Ηλεκτροφόρηση Ισοενζύμων Αλκαλικής Φωσφατάσης

ΗΛΕΚ-ALP-ISΟ

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Alkaline Phosphatase Isoenzymes, Electrophoresis, Serum

Είδος δείγματος

Ορός

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

600 μL

Μέθοδος

Ηλεκτροφόρηση

Εκτέλεση

6 εργάσιμες

Τιμές αναφοράς

ΙσοένζυμοΕύρος τιμών (%)
Ηπατικό18-72
Οστικό18-67
Εντερικό10-12
Εντερικό20-12
Εντερικό30-12
Ηπατικό20-14

Κλινικές πληροφορίες

N/A