Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού

ΗΛΕΚ-ΠΡΩΤ

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Protein Electrophoresis, Serum

Είδος δείγματος

Ορός

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

400 μL

Μέθοδος

Ηλεκτροφόρηση

Εκτέλεση

2 εργάσιμες

Τιμές αναφοράς

ΠρωτεΐνηΕύρος τιμών (%)
Αλβουμίνη55.8-66.1
Σφαιρίνες α12.9-4.9
Σφαιρίνες α27.1-11.8
Σφαιρίνες β14.7-7.2
Σφαιρίνες β23.2-6.5
Σφαιρίνες γ11.1-18.8

Κλινικές πληροφορίες

N/A