Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

λ-Αλυσίδες ελαφρές ελεύθερες Ούρων

λ-Αλυσ Ελ ΟΥΡΩΝ

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Immunoglobulin, Free Light Lambda Chains, Urine

Είδος δείγματος

Ούρα

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

100 μL
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος μL)

Μέθοδος

Θολοσιμετρική

Εκτέλεση

2 εργάσιμες

Τιμές αναφοράς

< 1 mg/dl

Κλινικές πληροφορίες

H δοκιμασία στα ούρα χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου ή της απόκρισης στη θεραπεία σε ασθενείς για τους οποίους η ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ούρων δεν είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστη ποσοτικοποίηση της πρωτεΐνης Bence Jones. Σε περιπτώσεις υψηλών τιμών, λόγω ύπαρξης πολυκλωνικών ελαφρών αλυσίδων, το αποτέλεσμα θέλει προσοχή στην ερμηνεία του και πρέπει να γίνεται πάντα σε συνδυασμό με την ανοσοκαθήλωση ούρων.