Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Λόγος κ/λ ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων ορού

κ/λ ελ RAT ΟΡΟΥ

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Immunoglobulin, Free Kappa/Lambda Light Chains Ratio, Serum

Είδος δείγματος

Ορός

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

100 μL
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος μL)

Μέθοδος

Υπολογιστική

Εκτέλεση

2 εργάσιμες

Τιμές αναφοράς

0.986 – 6.25

Κλινικές πληροφορίες

Ο ποσοτικός προσδιορισμός των κ και λ ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων στον ορό θεωρείται πιο ευαίσθητη μέθοδος από την ανοσοκαθήλωση για την ανίχνευση των μονοκλωνικών ελεύθερων κλασμάτων (FLC). Έτσι, για παράδειγμα σε ορισμένους ασθενείς με μη εκκριτικό μυέλωμα (NSMM), αμυλοείδωση (AL) ή νόσου της εναπόθεσης των ελαφρών αλυσίδων LCDD, η δοκιμασία μπορεί να παρέχει διάγνωση μονοκλωνικότητας όταν η IF είναι αρνητική. Επιπλέον, ο ποσοτικός προσδιορισμός της FLC έχει συσχετιστεί με την πορεία της νόσου σε ασθενείς με NSMM και AL.