Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Μετανεφρίνες πλάσματος

METANEF

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Metanephrines, Plasma

Είδος δείγματος

Πλάσμα

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)
7 ημέρες14 ημέρες

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

400 μL

Μέθοδος

ELISA

Εκτέλεση

3 εργάσιμες

Τιμές αναφοράς

12-60 pg/ml

Κλινικές πληροφορίες

N/A