Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Μετατρεπτικό ένζυμο της Αγγειοτενσίνης

ACE

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Angiotensin Converting Enzyme, Serum, Heparin Plasma

Είδος δείγματος

Ορός – πλάσμα ηπαρίνης

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

30 μL
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος μL)

Μέθοδος

Ενζυμική-κινητική

Εκτέλεση

Αυθημερόν

Τιμές αναφοράς

<20 ετών: 5-89 U/L
≥20 ετών: 8-52 U/L

Κλινικές πληροφορίες

N/A