Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Μικροαλβουμίνη / Μικρολευκωματίνη / Αλβουμίνη ούρων 24ώρου

ALB-U-24H

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Albumin, Urine, 24 Hour

Είδος δείγματος

Ούρα 24h

Απαιτήσεις δείγματος

Αποδεκτά συντηρητικά: 6N HCL, οξικό οξύ, χλωροφόρμιο, φορμαλίνη, τολουόλιο και ξυλένιο.

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

15 μL
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος μL)

Μέθοδος

Ανοσοθολοσιμετρική

Εκτέλεση

Αυθημερόν

Τιμές αναφοράς

<30 mg/24h

Κλινικές πληροφορίες

N/A