Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Ντοπαμίνη ούρων 24ώρου

ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ-U-24H

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Dopamine, Urine, 24 Hour

Είδος δείγματος

Ούρα 24ώρου
(Προσθήκη 5ml/L πυκνού HCL)

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)
1 μήνας6 μήνες

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

1000 μL

Μέθοδος

ELISA

Εκτέλεση

5 εργάσιμες

Τιμές αναφοράς

<600 μg/24h

Κλινικές πληροφορίες

N/A