Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Ωσμωτική αντίσταση ερυθρών

OSM-RBC

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Osmotic Fragility, Erythrocytes, Whole blood

Είδος δείγματος

Ολικό αίμα

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

N/A

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

3000 μL

Μέθοδος

Αντίδραση με υπότονο διάλυμα

Εκτέλεση

1 εργάσιμη

Τιμές αναφοράς

Ελαχίστη αντίσταση: 0.48 -0.44
Μεγίστη αντίσταση: 0.40 0.36

Κλινικές πληροφορίες

N/A