Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Οστικό κλάσμα αλκαλικής φωσφατάσης

ALP-OST, BAP

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Bone Alkaline Phosphatase, Serum

Είδος δείγματος

Ορός

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

600 μL

Μέθοδος

ELISA

Εκτέλεση

3 εργάσιμες

Τιμές αναφοράς

Άνδρες: 3.1-20.1 (μg/L)
Προεμμηνοπαυσιακές Γυναίκες: 2.7-14.3 (μg/L)
Μετεμμηνοπαυσιακές Γυναίκες: 2.6-22.4 (μg/L)

Κλινικές πληροφορίες

N/A