Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Ποσοτικός προσδιορισμός αυστραλιανού αντιγόνου

HBsAg ποσοτικό

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Hepatitis B Surface Antibody, Quantitative, Serum / Plasma

Είδος δείγματος

Ορός και πλάσμα (EDTA, ηπαρίνης)

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

200 μL
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος μL)

Μέθοδος

Χημειοφωταύγεια

Εκτέλεση

1 εργάσιμη

Τιμές αναφοράς

Αρνητικό: < 0,05 IU/mL
Θετικό: ≥ 0,05 IU/mL

Κλινικές πληροφορίες

Η εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του επιφανειακού αντιγόνου έναντι της ηπατίτιδας Β (HBsAg) γίνεται σε ανθρώπινο ορό και πλάσμα (EDTA, ηπαρίνης). Ο ποσοτικός προσδιορισμός του HBV έχει αυξανόμενη κλινική χρησιμότητα στην παρακολούθηση της θεραπείας στην περίπτωση χρόνιας ηπατίτιδας B. Από μελέτες προτείνεται η χρήση του HBsAg ως βιοδείκτη για την πρόγνωση και ανταπόκριση στη θεραπεία σε περιπτώσεις χρόνιας ηπατίτιδας B.