Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Πρωτεΐνες ολικές ούρων 24ώρου

TP-U-24H

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Total protein, 24h, Urine

Είδος δείγματος

Ούρα 24ώρου

Απαιτήσεις δείγματος

Χωρίς προσθήκη συντηρητικών

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

25 μL
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος μL)

Μέθοδος

Θολοσιμετρική

Εκτέλεση

Αυθημερόν

Τιμές αναφοράς

<150 mg/24h σε ανάπαυση
<280 mg/24h σε άσκηση

Κλινικές πληροφορίες

N/A