Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Ρενίνη δραστικότητα

PRA

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Renin Activity, Plasma

Είδος δείγματος

Πλάσμα EDTA

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

400 μL

Μέθοδος

ELISA

Εκτέλεση

1 εργάσιμη

Τιμές αναφοράς

Εργαστήρια LABNET Αθηνών

Όρθια θέση: 0.10-6.56 ng/ml/h
Ύπτια θέση: 0.15-2.33 ng/ml/h

Εργαστήρια LABNET Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Ιωαννίνων

Όρθια θέση: 0.5-4.7 ng/ml/h
Ύπτια θέση: 0.2-1.4 ng/ml/h

Κλινικές πληροφορίες

N/A