Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Μοριακός έλεγχος για τον νέο Κορωνοϊό SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 PCR

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Coronavirus (SARS-CoV-2, COVID-19, 2019-nCoV)

Είδος δείγματος

ΚΛΙΝΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ*
Ρινικό επίχρισμαΤο δείγμα λαμβάνεται με ειδικό πλαστικό στειλεό (όχι ξύλινο) και τοποθετείται στο ειδικό σωληνάριο με υλικό μεταφοράς.
Φαρυγγικό επίχρισμα
Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα
Ρινοφαρυγγικό έκπλυμα σε παιδιάΤο δείγμα τοποθετείται σε αποστειρωμένο κενό φιαλίδιο
Πτύελα
Υλικό ενδοτραχειακής αναρρόφησης
Βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα

Απαιτήσεις δείγματος

Το δείγμα πρέπει να ληφθεί μέσα στις τρεις έως τέσσερις ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων και ιδανικά τις πρώτες 48 ώρες. Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες εργαστηριακής διερεύνησης

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

0 μL

Μέθοδος

Real-Time RT-PCR

Εκτέλεση

1 εργάσιμη

Τιμές αναφοράς

Αρνητικό

Κλινικές πληροφορίες

N/A