Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Πληροφορίες

Ταχεία μοριακή ανίχνευση για τον νέο Κορωνοϊό SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 RAPID PCR

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

SARS-CoV-2 Fast Molecular Test, COVID-19

Είδος δείγματος

ΚΛΙΝΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ*
Ρινικό επίχρισμαΤο δείγμα λαμβάνεται με ειδικό πλαστικό στειλεό (όχι ξύλινο) και τοποθετείται στο ειδικό σωληνάριο με υλικό μεταφοράς.
Φαρυγγικό επίχρισμα
Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα
Ρινοφαρυγγικό έκπλυμα σε παιδιάΤο δείγμα τοποθετείται σε αποστειρωμένο κενό φιαλίδιο
Πτύελα
Υλικό ενδοτραχειακής αναρρόφησης
Βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα
* Το δείγμα πρέπει να ληφθεί μέσα στις τρεις έως τέσσερις ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων και ιδανικά τις πρώτες 48 ώρες.
* Τα ρινικά, φαρυγγικά, και ρινοφαρυγγικά δείγματα μπορούν να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία δωματίου (15-30 °C) για έως και 8 ώρες, και να καταψυχονται (2-8 °C) έως επτά ημέρες έως ότου πραγματοποιηθεί ο έλεγχος.
* Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και το χειρισμό κλινικών δειγμάτων από άτομα που βρίσκονται υπό έρευνα για νόσο COVID-19, μπορείτε να ανατρέξετε και στις οδηγίες του CDC.

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

2-10 ml – Αφορά το Φαρυγγικό έκπλυμα

Μέθοδος

Real-Time RT-PCR

Εκτέλεση

Αυθημερόν

Τιμές αναφοράς

Αρνητικό