Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών

ΤΚΕ

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Erythrocyte Sedimentation Rate, Whole blood

Είδος δείγματος

Ολικό αίμα

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

1000 μL

Μέθοδος

Μέθοδος Westergren

Εκτέλεση

Αυθημερόν

Τιμές αναφοράς

ΟμάδαΕύρος τιμών (mm)
Γυναίκες<20
Άνδρες<15
Παιδιά<10

Κλινικές πληροφορίες

N/A