Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Τριγλυκερίδια

TRIG

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Triglycerides

Είδος δείγματος

Ορός

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

5 μL
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος μL)

Μέθοδος

Ενζυμική-χρωματομετρική

Εκτέλεση

Αυθημερόν

Τιμές αναφοράς

0-9 ετώνΕκτίμησηΕύρος τιμών (mg/dL)
Φυσιολογικό< 75
Μέσος κίνδυνος75 – 99
Υψηλός κίνδυνος> 100
10-19 ετώνΕκτίμησηΕύρος τιμών (mg/dL)
Φυσιολογικό< 90
Μέσος κίνδυνος90 – 129
Υψηλός κίνδυνος> 130
> 19 ετώνΦυσιολογικό< 150

Κλινικές πληροφορίες

N/A