25 Μαΐου 2024
Expand search form
ΕλληνικάΕλληνικά

Μεταφορά Δειγμάτων

Βάσει της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και των κανόνων ορθής πρακτικής (GMOs) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (W.H.O)

Η εταιρεία Labnet, σε συνεργασία και με πιστοποιημένους μεταφορείς, για να διασφαλίσει την ποιότητα κατά το προ-αναλυτικό στάδιο και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων φροντίζει για την ασφαλή κι ενδεδειγμένη μεταφορά των δειγμάτων από τα συνεργαζόμενα εργαστήρια προς τα εργαστήριά της, πληρώντας όλες τις προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται από την Ελληνική (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ADR, ΦΕΚ 509/2000, ΦΕΚ 1350/2000), Ευρωπαϊκή νομοθεσία (94/55/ΕΚ) και τους κανονισμούς μεταφοράς βιολογικών δειγμάτων με βάση το πρότυπο ISO 15189.

Χρησιμοποιούνται οχήματα με ειδική αδειοδότηση  για τη μεταφορά βιολογικών υλικών σε πιστοποιημένες συσκευασίες μεταφοράς (σήμανση UN3373). Γίνεται χρήση ειδικών διακριβωμένων  καταγραφικών θερμομέτρων, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, τα οποία καταγράφουν τη θερμοκρασία προκειμένου να ελέγχονται και να διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες μεταφοράς των δειγμάτων.

Η Labnet συστήνει στους συνεργάτες της τα δείγματα να διαχωρίζονται και να τοποθετούνται στο ψυγείο ή στην κατάψυξη πριν την αποστολή τους στο εργαστήριο.  Στο εργαστήριο αποστέλλονται σε ειδικά κουτιά μεταφοράς (VTC),  στο πυθμένα των οποίων τοποθετείται παγοκύστη για να διατηρεί τη θερμοκρασία στα επιθυμητά επίπεδα. Συνιστάται να αποφεύγεται η άμεση επαφή των δειγμάτων με τις παγοκύστες. Για το σκοπό αυτό μεσολαβούν ειδικοί υποδοχείς των δειγμάτων. Τα παραπεμπτικά θα πρέπει να τοποθετούνται σε διαφάνεια ή φάκελο ξεχωριστά από τα δείγματα. Η μεταφορά των δειγμάτων γίνεται σε ειδικά κουτιά – συσκευασίες (Vacuette Transport Container, VTC, biological substance category B) σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι συσκευασίες παρέχονται από τα εργαστήρια της Labnet IAE δωρεάν.

Οι τυπικοί χρόνοι προκειμένου να εξασφαλίζεται η σταθερότητα των δειγμάτων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Τυπικοί χρόνοι διατήρησης δειγμάτων18-25 oC4-8 oC-20 oC
Ορός6h24h10d
Ορός (Γλυκόζη)10 min2h1d
Πλάσμα (EDTA, Ηπαρίνης, Κιτρικά)2hΌΧΙ10d
Ολικό αίμα (Γενική αίματος)8hΌΧΙΌXI
Ολικό αίμα8h7dΌΧΙ
ΟύραΌΧΙ2hΌΧΙ
Κόπρανα2h24hΌΧΙ
Πτύελα8h24hΌΧΙ
Σπέρμα30 minΌΧΙ (άμεση αποστολή)

Τα δείγματα μετά την εκτέλεση των ζητούμενων εξετάσεων φυλάσσονται για δέκα ημέρες σε ειδικούς χώρους συντήρησης των δειγμάτων με σκοπό την ικανοποίηση των συνεργαζόμενων εργαστηρίων στη ζήτηση συμπληρωματικών εξετάσεων ή επαναλήψεων.