25 Μαΐου 2024
Expand search form
ΕλληνικάΕλληνικά

Σκοπός - Όραμα

Η ουσιαστική υποστήριξη όλων των Βιοπαθολογικών εργαστηρίων

Σκοπός του δικτύου εργαστηρίων Labnet είναι η Ουσιαστική υποστήριξη όλων των Βιοπαθολογικών εργαστηρίων, παρέχοντας υψηλής ποιότητας εργαστηριακές εξετάσεις σε μοναδικές τιμές και διαρκή επιστημονική υποστήριξη. Τα εργαστήρια της Labnet εξελίσσονται, αναπτύσσονται και αναδεικνύονται μέσα από την ανάπτυξη των Βιοπαθολογικών εργαστηρίων και βρίσκονται δίπλα στον Ιατρό Βιοπαθολόγο.

Μια μεγάλη επιστημονική ομάδα, αποτελούμενη κυρίως από Ιατρούς Βιοπαθολόγους αλλά και άλλους επιστήμονες όπως Βιολόγους, Βιοχημικούς και Τεχνολόγους βρίσκεται διαρκώς σε θέση να υποστηρίξει τα συνεργαζόμενα εργαστήρια σε μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων, μεταφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και τεχνογνωσία.

labnet-ergasthrio