16 Ιουνίου 2024
Expand search form
ΕλληνικάΕλληνικά

Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

Filter by category
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ - ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΗΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
ΜΟΡΙΑΚΕΣ
ΟΡΜΟΝΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ
ΟΡΜΟΝΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Αλφαβητικά

Υπολογιστής όγκου

Cart is empty 0 μL

Ενσωμάτωση νέας εξέτασης

Πληροφορίες

Γενική αίματος

ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ

Κατηγορία εξέτασης

QR Code

Αγγλικοί όροι

Complete Blood Count (CBC), Full Blood Count (FBC)

Είδος δείγματος

Ολικό αίμα EDTA

Απαιτήσεις δείγματος

N/A

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)
12 ώρες12 ώρες

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

500 μL

Μέθοδος

Κυτταρομετρία Ροής

Εκτέλεση

Αυθημερόν

Τιμές αναφοράς

ΕξέτασηΚωδικόςΤιμές αναφοράς
ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΑιματοκρίτηςHCT
ΑιμοσφαιρίνηHGB
Ερυθρά αιμοσφαίριαRBC
Μέσος όγκος ερυθρώνMCV
Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρόMCH
Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρόMCHC
Εύρος κατανομής ερυθρώνRDW
ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Λευκά αιμοσφαίριαWBC
Τύπος WBC
Ουδετερόφιλα (%)NEUT%
Ουδετερόφιλα (αριθμός)NEUT#
Λεμφοκύτταρα (%)LYM%
Λεμφοκύτταρα (αριθμός)LYM#
Μονοκύτταρα (%)MONO%
Μονοκύτταρα (αριθμός)MONO#
Ηωσινόφιλα (%)EOS%
Ηωσινόφιλα (αριθμός)EOS#
Βασεόφιλα (%)BASO%
Βασεόφιλα (αριθμός)BASO#
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ
ΑιμοπετάλιαPLT
ΑιμοπεταλιοκρίτηςPCT
Μέσος όγκος αιμοπεταλίωνMPV
Εύρος κατανομής ερυθρώνRDW