25 Απριλίου 2024
Expand search form
ΕλληνικάΕλληνικά

Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

Filter by category
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ - ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΗΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
ΜΟΡΙΑΚΕΣ
ΟΡΜΟΝΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ
ΟΡΜΟΝΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Αλφαβητικά

Υπολογιστής όγκου

Cart is empty 0 μL

Ενσωμάτωση νέας εξέτασης

Πληροφορίες

Ρενίνη άμεση (Όρθια θέση)

ΡΕΝΙΝΗ-ΟΡΘΙΑ

Κατηγορία εξέτασης

QR Code

Αγγλικοί όροι

Renin, Direct (Upright), Plasma

Είδος δείγματος

Πλάσμα EDTA

Απαιτήσεις δείγματος

Όταν γίνεται κρυοενεργοποίηση της προρενίνης, της αδρανούς πρόδρομης ουσίας της ρενίνης, κατά τον χειρισμό του δείγματος, προκύπτουν λανθασμένα υψηλά αποτελέσματα. Η κρυοενεργοποίηση συμβαίνει όταν τα δείγματα των ασθενών ψύχονται σε θερμοκρασία 4°C ή παρακάτω για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα και όταν τα δείγματα έχουν ψυχθεί αλλά παραμένουν σε υγρή κατάσταση (δεν είναι κατεψυγμένα). Η κρυοενεργοποίηση της προρενίνης σε ρενίνη γίνεται πιο γρήγορα στον ορό. Οι συνθήκες φυγοκέντρησης κυμαίνονται από 1.000 έως 3.000 g για 10 λεπτά. Η επεξεργασία του δείγματος θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία δωματίου και η φυγοκέντρηση των σωληναρίων σε φυγόκεντρο που δεν έχει ψυχθεί. Αμέσως μετά τη φυγοκέντρηση το πλάσμα EDTA να καταψύχεται άμεσα στους –20°C, ή παρακάτω. Να αποφεύγονται οι συνεχόμενοι κύκλοι ψύξης και απόψυξης.

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)
6 ώρες1 μήνας

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

400 μL
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος 200μL)

Μέθοδος

CLIA

Εκτέλεση

Αυθημερόν

Τιμές αναφοράς

Όρθια θέση: 4.4-46.1 μIU/mL
Ύπτια θέση: 2.8-39.9 μIU/mL