23 Μαΐου 2024
Expand search form
ΕλληνικάΕλληνικά

Πακέτα εξετάσεων (beta)

Σύστημα αναζήτησης διαγνωστικών και προληπτικών πακέτων ελέγχου

Ευρετήριο Πακέτων

Κατηγορίες Πακέτων
LONG COVID-19
ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Cart is empty 0 μL

Πληροφορίες

Πακέτο θρομβοφιλίας 8 μεταλλάξεων

20008

Κατηγορία Πακέτου

Αγγλικοί όροι

Thrombophilia, 8 Mutations

Λίστα Εξετάσεων

Αποτέλεσμα

8 εργάσιμες