16 Ιουνίου 2024
Expand search form
ΕλληνικάΕλληνικά

Ποιότητα

Εφαρμόζονται αυστηρά προγράμματα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας

Το δίκτυο εργαστηρίων Labnet από την αρχή της λειτουργίας του  έδωσε σαφή προτεραιότητα στην ποιότητα των εξετάσεων που εκτελεί, εφαρμόζοντας αυστηρά προγράμματα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας.

Μπορείτε να δείτε το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης από τον ΕΣΥΔ εδώ.

Καθημερινά στο εργαστήριο εξετάζονται δείγματα ελέγχου (controls) για όλες τις εξετάσεις με σκοπό τον έλεγχο της σταθερότητας των αντιδραστηρίων και της ορθής λειτουργίας του αναλυτή. Επιπλέον, έλεγχος με χρήση δειγμάτων ελέγχου γίνεται και σε ενδιάμεσα διαστήματα σε περιπτώσεις  διαδοχικών βαθμονομήσεων ή αλλαγής  αντιδραστηρίου.

Ο εξωτερικός έλεγχος της ποιότητας και αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων των εργαστηρίων της LABNET πραγματοποιείται σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς διοργάνωσης ελέγχου δοκιμών ικανότητας, όπως για παράδειγμα ΕΣΕΑΠ, BIORAD, ELQA, UKNEQAS, RIQAS.

Τα εργαστήρια της Labnet IAE έχουν διαπιστευθεί από το ΕΣΥΔ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 και έχουν κριθεί ως ικανά να διενεργούν δοκιμές, όπως καθορίζεται στο Επίσημο πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης του κάθε εργαστηρίου (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα). Το διεθνές πρότυπο ISO 15189 (Medical Laboratories – Particular requirements for quality and competence) περιλαμβάνει μια σειρά απαιτήσεων που διακρίνονται σε διοικητικές και τεχνικές απαιτήσεις. Οι βασικότερες τεχνικές απαιτήσεις αφορούν στις προ – μετα -αναλυτικές διαδικασίες, στη διενέργεια αναλύσεων και στη λειτουργία του προσωπικού. Παράλληλα, στον διοικητικό τομέα η Labnet είναι σαφώς προσανατολισμένη στην καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργαζόμενων Βιοπαθολογικών εργαστηρίων με βάση την άριστη ποιότητα και την καινοτομία.