Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Αφυδρογονάση της 6-Φωσφορικής Γλυκόζης

G6PD

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, Whole blood

Είδος δείγματος

Ολικό αίμα

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)
5 ημέρες1 μήνας

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

700 μL

Μέθοδος

Φωτομετρική

Εκτέλεση

Αυθημερόν

Τιμές αναφοράς

7.0-20.5 U/gr Hb

Κλινικές πληροφορίες

N/A