Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Ανοσοηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών Ούρων

ΑΝ-ΗΛΕΚ-ΠΡ-ΟΥΡ

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Immunoelectrophoresis, Urine, 24 Hour

Είδος δείγματος

Ούρα 24ώρου

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

0 μL

Μέθοδος

Ανοσοηλεκτροφόρηση

Εκτέλεση

3 εργάσιμες

Τιμές αναφοράς

Μη ανίχνευση παραπρωτεϊνών

Κλινικές πληροφορίες

N/A