Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Πληροφορίες

Αντιγόνα Ιστοσυμβατότητας- Τύπος HLA-DR

HLA DR

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Human Leukocyte Antigens, Major Histocompatibility Complex, MHC class II

Είδος δείγματος

Ολικό αίμα EDTA

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

Συντήρηση

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

2mL

Μέθοδος

PCR και υβριδισμός

Εκτέλεση

Εντός 7 εργάσιμων ημερών

Τιμές αναφοράς

N/A