Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Ειδική ανοσοσφαιρίνη IgE

RAST
Πολλές αλλεργίες προκαλούνται από ανοσοσφαιρίνες της κατηγορίας IgE. Σε ευαισθητοποιημένα άτομα που πάσχουν από αυτόν τον άμεσο τύπο αλλεργίας, τα μόρια IgE δρουν ως σημεία επαφής μεταξύ του αλλεργιογόνου (αντιγόνου) και των εξειδικευμένων κυττάρων που απελευθερώνουν ισταμίνη και άλλους παράγοντες κατά την έκθεση στο αλλεργιογόνο. Αυτό επάγει τις αλλεργικές αντιδράσεις.

Μπορείτε να δείτε το κάθε αλλεργιογόνο ξεχωριστά επιλέγοντας: εδώ


Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Specific IgE, SPE IgE

Είδος δείγματος

Ορός

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

10 μL
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος μL)

Μέθοδος

CLIA, ELISA

Εκτέλεση

Τιμές αναφοράς

Κατηγορία RASTΕύρος τιμών (KU/L)Αξιολόγηση
Κατηγορία 0<0,35Μη ανιχνεύσιμη
Κατηγορία I0,35 – 0,7Χαμηλή
Κατηγορία II0,7 – 3,5Αυξημένη
Κατηγορία III3,5 – 17,5Υψηλή
Κατηγορία IV17,5 – 52,5Πολύ υψηλή
Κατηγορία V52,5 – 100,0Εξαιρετικά υψηλή
Κατηγορία VI>100,0Εξαιρετικά υψηλή

Κλινικές πληροφορίες

N/A