Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Γλυκόζη ούρων 24ώρου

GLUC-U-24H

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Glucose, Urine, 24 Hour

Είδος δείγματος

ΟΥΡΑ 24ώρου

Απαιτήσεις δείγματος

Προσθήκη 5 ml κρυσταλλικού οξικού οξέος πριν τη δειγματοληψία

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

10 μL
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος μL)

Μέθοδος

Ενζυμική-χρωματομετρική

Εκτέλεση

Αυθημερόν

Τιμές αναφοράς

<500 mg/24h

Κλινικές πληροφορίες

N/A