25 Μαΐου 2024
Expand search form
ΕλληνικάΕλληνικά

Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

Filter by category
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ - ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΗΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
ΜΟΡΙΑΚΕΣ
ΟΡΜΟΝΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ
ΟΡΜΟΝΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Αλφαβητικά

Υπολογιστής όγκου

Cart is empty 0 μL

Ενσωμάτωση νέας εξέτασης

Πληροφορίες

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη

HBA1-C

Κατηγορία εξέτασης

QR Code

Αγγλικοί όροι

Hemoglobin A1c, Whole blood

Είδος δείγματος

Ολικό αίμα

Απαιτήσεις δείγματος

Βλέπε οδηγίες ενότητας: Μεταφορά Δειγμάτων

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-70°C)
8 ώρες7 ημέρες> 7 ημέρες (μη-αιμολυμένο)

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

1000 μL

Μέθοδος

Τριχοειδής ηλεκτροφόρηση

Εκτέλεση

Αυθημερόν

Τιμές αναφοράς

Αξιολόγηση*Εύρος τιμών (%)
Φυσιολογικό4.0-5.6
Προδιαβήτης5.7-6.4
Διαβήτης>6.5

*Κατευθυντήριες οδηγίες ADA