Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη

HBA1-C

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Hemoglobin A1c, Whole blood

Είδος δείγματος

Ολικό αίμα

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)
18 ώρες7 ημέρες

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

1000 μL

Μέθοδος

Τριχοειδής ηλεκτροφόρηση

Εκτέλεση

Αυθημερόν

Τιμές αναφοράς

Αξιολόγηση*Εύρος τιμών (%)
Φυσιολογικό4.0-5.6
Προδιαβήτης5.7-6.4
Διαβήτης>6.5

*Κατευθυντήριες οδηγίες ADA

Κλινικές πληροφορίες

N/A