Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Ισοένζυμα Αλκαλικής φωσφατάσης | Οστικό/Ηπατικό κλάσμα

ALP-ISO

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Alkaline Phosphatase Isoenzymes, Bone/Liver Fragments, Serum

Είδος δείγματος

Ορός

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

50 μL
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος μL)

Μέθοδος

Ενζυμική– κινητική

Εκτέλεση

1 εγάσιμη

Τιμές αναφοράς

Οστικό κλάσμα: 38-49 %
Ηπατικό κλάσμα: 50.5-62 %

Κλινικές πληροφορίες

N/A