Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

Search
Generic filters
Φιλτράρισμα ανά κατηγορία
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ (RAST)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ - ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΗΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
ΜΟΡΙΑΚΕΣ
ΟΡΜΟΝΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ
ΟΡΜΟΝΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

πχ: γλυκόζηουρικό οξύcrp

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Κάθαρση Κρεατινίνης

CREA-CLEAR

Κατηγορία εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Creatinine Clearance, Serum & 24-Hour Urine

Είδος δείγματος

Ορός-Ούρα 24h

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

ΔείγμαRT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)
Ούρα2 ημέρες6 ημέρες6 μήνες
Ορός7 ημέρες7 ημέρες3 μήνες

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

0 μL
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος μL)

Μέθοδος

Υπολογιστική

Εκτέλεση

Αυθημερόν

Τιμές αναφοράς

Άνδρες: 66-163 mL/min
Γυναίκες: 66-165 mL/min

Κλινικές πληροφορίες

Η κρεατινίνη απεκκρίνεται από το αίμα μέσω της σπειραματικής διήθησης. Η μειωμένη νεφρική λειτουργία έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη συγκέντρωση κρεατινίνης στον ορό. Η μέτρηση της κρεατινίνης ορού χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και την παρακολούθηση της οξείας και χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, τoν υπολογισμό του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR) και την αξιολόγηση της κατάστασης των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Η ανάλυση κρεατινίνης ούρων χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της κάθαρσης της κρεατινίνης, την επαλήθευση της ολοκλήρωσης 24ωρων συλλογών ή ως ενδεικτική ποσότητα για άλλους αναλύτες, όπως στον υπολογισμό του λόγου αλβουμίνης/κρεατινίνης.