Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Νοραδρεναλίνη / Νορεπινεφρίνη

NORADREN

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Noradrenaline / Norepinephrine, Plasma

Είδος δείγματος

Πλάσμα EDTA

Απαιτήσεις δείγματος

Πληροφορίες μεταφοράς δειγμάτων: Οδηγίες

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25°C)Ψύξη (2-8°C)Κατάψυξη (-20°C)
6 ώρες1 μήνας

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

600 μL

Μέθοδος

ELISA

Εκτέλεση

5 εργάσιμες

Τιμές αναφοράς

<600 pg/ml

Κλινικές πληροφορίες

N/A