Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Ρενίνη άμεση

RENIN
Το πρωτεολυτικό ένζυμο ρενίνη συντίθεται κατά κύριο λόγο από τα παρασπειραματικά κύτταρα του νεφρού ως προρενίνη (αδρανής πρόδρομος ουσία της ρενίνης) και αποθηκεύεται στα κοκκία ως προρενίνη ή ρενίνη. Εκλύεται ως απάντηση σε φυσιολογικά ερεθίσματα, όπως ο μειωμένος όγκος και η πίεση αίματος, και η μείωση του νατρίου. Η ενεργοποίηση της προρενίνης μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως με την κρυοενεργοποίηση, την οξίνιση και την μερική πρωτεόλυση. Η έκκριση της προρενίνης δεν φαίνεται να είναι αυστηρά ρυθμιζόμενη, ενώ αντίθετα η έκκριση της ρενίνης ελέγχεται αυστηρά. Η συγκέντρωση της προρενίνης στο αίμα είναι σχεδόν δεκαπλάσια από αυτή της ρενίνης.

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Renin, Direct, Plasma

Είδος δείγματος

Πλάσμα EDTA.

Απαιτήσεις δείγματος

Όταν γίνεται κρυοενεργοποίηση της προρενίνης, της αδρανούς πρόδρομης ουσίας της ρενίνης, κατά τον χειρισμό του δείγματος, προκύπτουν λανθασμένα υψηλά αποτελέσματα. Η κρυοενεργοποίηση συμβαίνει όταν τα δείγματα των ασθενών ψύχονται σε θερμοκρασία 4°C ή παρακάτω για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα και όταν τα δείγματα έχουν ψυχθεί αλλά παραμένουν σε υγρή κατάσταση (δεν είναι κατεψυγμένα). Η κρυοενεργοποίηση της προρενίνης σε ρενίνη γίνεται πιο γρήγορα στον ορό. Οι συνθήκες φυγοκέντρησης κυμαίνονται από 1.000 έως 3.000 g για 10 λεπτά. Η επεξεργασία του δείγματος θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία δωματίου και η φυγοκέντρηση των σωληναρίων σε φυγόκεντρο που δεν έχει ψυχθεί. Αμέσως μετά τη φυγοκέντρηση το πλάσμα EDTA να καταψύχεται άμεσα στους –20°C, ή παρακάτω. Να αποφεύγονται οι συνεχόμενοι κύκλοι ψύξης και απόψυξης.

Σταθερότητα / Αποθήκευση δείγματος

RT (18-25 °C)Ψύξη (2-8 °C)Κατάψυξη (-20 °C)
6 ώρες1 μήνας

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

400 μL
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος μL)

Μέθοδος

CLIA

Εκτέλεση

Αυθημερόν

Τιμές αναφοράς

Όρθια θέση: 4.4-46.1 μIU/ml
Ύπτια θέση: 2.8-39.9 μIU/ml

Κλινικές πληροφορίες

N/A